Política de privacitat

Política de privacitat i protecció de dades

La informació recavada dels usuaris del present web es pot rebre per les següents vies:

Informació facilitada pel propi usuari a través de les adreces de contacte (correu electrònic). Processos de registre per determinats serveis proporcionats a la pàgina web.

La informació personal de identificació s’utilitzarà exclusivament per respondre a les seves sol·licituds i per facilitar la informació sobre la nostre empresa, excepte en aquells supòsits en els que existint altres propòsits, s’obtingui el seu consentiment específic.

Alguns dels nostres serveis proporcionats poden basar-se en el registre, a través del qual es sol·licitarà informació personal. Les dades que vostè facilitarà s’utilitzaran exclusivament per oferir serveis de informació dins de l’àmbit per el que van ser sol·licitats, possibilitant la actualització de les dades de registre per al cas no desitja rebre més informació o modificar el contingut de la mateixa.

BASE IMMOBILIARIA tracta la informació personal amb estricte compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica 15/1999 y Real Decreto 1720/2007.

En aquest sentit totes les dades personals recavades seran incorporades a fitxers donats d’alta en el Registre General de Protecció de Dades a nom de BASE IMMOBILIARIA complint amb totes les obligacions establertes, especialment les relatives al compliment dels principis de informació i consentiment.

BASE IMMOBILIARIA té establerts conforme al Reglament de Mesures de Seguretat polítiques i procediments de seguretat tecnològica i operativa per a protegir la seva informació personal contra la pèrdua, ús erroni, modificació o destrucció no intencionada, preservant en tot cas la confidencialitat de la mateixa.

Tot això serà sense perjudici de l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts en la legislació vigent mitjançant escrit dirigit a:

BASE IMMOBILIARIA
Antoni Torrella, 245
08224 Terrassa, Barcelona
Telèfon: 93 733 13 74

info@baseimmobiliaria.cat